Vormsel – info

Beste ouders,

4 jaar geleden deed uw kind zijn eerste communie. Wellicht wenst u ook dat uw kind volgend jaar gevormd wordt. Daarom willen wij u uitnodigen op een ouderavond waar wij toelichting zullen geven over de bedoeling, de bezieling en de inhoud van de vormsel-catechese, de voorbereiding die nodig is voor het vormsel. U kan er ook kennismaken met de catechisten en uw kind inschrijven.

De aanwezigheid van (liefst beide) ouders is een voorwaarde om te kunnen inschrijven.

Wij verwachten u dan ook graag op donderdag 25 oktober 2018 om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum Pinksterkerk Collegestraat 26, 2300 Turnhout. 

Enkele praktische zaken zullen die avond geregeld worden:
– Toelichting bij het vormsel door Pater Bert S.J., onze pastoor
– Voorstelling van de beide parochies
– meedelen programma en belangrijke data in de voorbereiding
– betalen van € 50 voor werkdocumenten,  verzekering, lunches op zaterdagen, foto’s vormsel en andere werkingskosten.

Kalender

Beste vormeling,

Het catechesejaar start voor jou op zaterdag 24 november 2018.
We komen samen om 9.00 uur in het ontmoetingscentrum De Gilden, Gildenstraat 1, 2300 Turnhout.
Die dag zullen we met elkaar kunnen kennismaken en met de catechisten. We starten met de voorbereidingen voor het vormsel dat plaats vindt op 1 juni 2019.

Je brengt best je pennenzak mee met daarin een schaartje, enkele kleurpotloden of stiften en een balpen.

We sluiten af met de eucharistieviering om 17 u. in de Middelareskerk
Jullie ouders worden ook verwacht. Andere familieleden zijn eveneens van harte welkom.

Zaterdag 24 november 2018: catechesezaterdag om 9.00 u. in De Gilden met aansluitend de eucharistieviering van 17.00 u. in de Middelareskerk.

Zondag 9 december 2018: catechesezondag om 08.30 uur met aansluitend de naamopgave in de eucharistieviering van 11 u. in de Pinksterkerk.

Sterzingen : zaterdag 5 of zondag 6 januari 2019. Verdere info volgt.

Maandag 14 januari 2019: vormingsavond voor de ouders door Bart Paepen, vicaris bisdom Antwerpen. Info volgt.

Zondag 27 januari 2019: 8.30 u. catechesezondag met de jongerenkerk in de Pinksterkerk met aansluitend de eucharistieviering van 11.00 u.

Woensdag  6 maart 2019 : Aswoensdagviering omstreeks 18 u. in de Pinksterkerk.

Zaterdag 30 maart 2019: 9.30 u.
2e catechesezaterdag met aansluitend de eucharistieviering om 17.00 u. in de Middelareskerk.

18 april 2019  Witte Donderdag : avondviering om 20 u. Verdere info volgt.

20 april 2019  Paaszaterdag : Paaswake om 21 u. Verdere info volgt.

Zaterdag 27 april 2019: vormelingendag Pastorale Eenheid in Turnhout. Verdere info volgt.

Zondag 5 mei 2019:
8.30 u. catechesezondag met aansluitend de eucharistieviering om 11 u. in de Pinksterkerk.

Vrijdag 31 mei 2019: repetitie vormsel om 17.00 u. in de Middelareskerk.

Zaterdag 1 juni 2019
Vormselviering in de Middelareskerk om 11.00 u.

We nodigen jullie graag uit regelmatig  deel te nemen aan de zaterdagsvieringen in OLV Middelares om 17.00 u. of aan de zondagsvieringen in de Pinksterkerk om 11.00 uur. In de Pinksterkerk is er een kindernevendienst en een oppasdienst voor baby’s voorzien.

Wijzigingen in data/uren zijn mogelijk.

Nuttige telefoonnummers en/of mailadressen

Liliane Eykens                      014 42 16 25 of 0473 41 19 48                   liliane.eykens@gmail.com
Patricia Vandenhout          014 72 08 12 of 0473 45 06 40                 patricia.v.@telenet.be