Bestuur

Parochieteam

Onze geloofskern heeft een gezamenlijk parochieteam voor de twee parochies. Dit parochieteam bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren binnen de pastorale werking. Deze structuur garandeert dat elke sector haar inbreng heeft en zicht krijgt op het geheel, wat de samenhang van heel onze werking ten goede komt.

Kerkraden

Deze raden staan in voor het beheer en de materiële zorg voor het kerkgebouw.

Feestcomité Pinksterkerk
Parochiale Vereniging O.L.Vrouw Middelares vzw

Creëren van gelegenheden tot ontmoeting en samenzijn van zoveel mogelijk mensen, die vaak in heel verschillende mate en op heel verschillende wijze bij onze werking betrokken zijn.