Vieringen

Weekend

We vormen een dynamische geloofsgemeenschap, opgebouwd rond de weekendviering van twee complementaire parochies. In onze beide kerken is deze weekendviering afwisselend een eucharistieviering en een woord- en communiedienst.

Zaterdag om 17 uur in de kerk van O.L.Vrouw Middelares:
Zaterdagavondviering voor heel de binnenstad
Contactpersoon:
Jan Van Rompuy
gsm: 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Zondag om 11 uur in de Pinksterkerk:
Gezongen zondagviering met koor, gericht op interactie met de gelovige gemeenschap.
Contactpersoon:
Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be

In de Pinksterkerk is er een sterk uitgebouwde misdienaarswerking.
Contactpersoon:
Liliane Eykens
gsm: 0473 41 19 48
liliane.eykens@gmail.com

Deze kerk is ook de thuishaven van IJD Inspirelli, de plaatselijke jongerenpastorale werking die samen met jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet in Turnhout en omstreken voor jongeren van 12 tot 30 jaar. Vanaf je vormsel ben je dus steeds welkom op hun activiteiten.
Contactpersoon:
Nick Hannes
gsm: 0494 41 43 25
nick.hannes@ijd.be