Vieringen

Weekend

We vormen een dynamische gemeenschap, opgebouwd rond de eucharistieviering van twee complementaire parochies.

Zaterdag om 17 uur in de kerk van O.L.Vrouw Middelares:
gezongen vooravondmis voor heel de binnenstad

Zondag om 11 uur in de Pinksterkerk:
gezongen mis met koor, gericht op interactie met de gelovige gemeenschap

Er is een sterk uitgebouwde misdienaarswerking

Elke zondag is er een kindernevendienst voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De evangelielezing van die zondag wordt toegelicht en besproken, er worden liedjes gezongen, tekeningen gemaakt, … Of een verhaal uit het Oude Testament wordt verteld. De kinderen maken het laatste deel van de eucharistieviering mee en vertellen aan de volwassenen in de kerk wat ze die zondag gedaan hebben.

Voor de kleinste kinderen voorzien we een babysit

Voor jongeren vanaf 10 jaar is er onze jongerenwerking Jonge Pinksterkerk. Elke maand voorzien we een zondagvoormiddag waarin we samen op weg gaan: samen spelen, denken, praten, bezinnen, knutselen, geloven. Om 11 uur sluiten we dan aan bij de eucharistieviering

Weekdagen

Eucharistieviering in de kerk van O.L.Vrouw Middelares
op dinsdag en woensdag om 9.00 u.