Kerk & Leven

Het weekblad Kerk & Leven valt elke woensdag in de brievenbus van de abonnees.
Het informeert u over de parochie, de wereldkerk en de samenleving.

 

De editie ‘Turnhout Binnenstad’ omvat info over de parochies:
Pinksterkerk, O.L.Vrouw Middelares, Begijnhof, Heilig Hart, Goddelijk Kind Jezus
en Sint-Pieter

Wekelijks verschijnt er op de eerste pagina een algemeen artikel.
Deze artikels kan je ook hier lezen.

Abonnement

Een jaarabonnement kost 33 euro

Abonnementsverantwoordelijke

Guy De Kort
tel. 014 41 64 99
e-mail: guydekort@hotmail.com