Kerk & Leven

Het weekblad Kerk & Leven valt elke woensdag in de brievenbus van de abonnees.
Het informeert u over de parochie, de wereldkerk en de samenleving.

De editie ‘Turnhout Binnenstad’ omvat info over de parochies:
Pinksterkerk, O.L.Vrouw Middelares, Begijnhof, Heilig Hart, Goddelijk Kind Jezus en Sint-Pieter

Abonnement

Een jaarabonnement kost 40 euro

Abonnementsverantwoordelijke

Guy De Kort
tel. 014 41 64 99
e-mail: guydekort@hotmail.com