Heropstart vieringen na corona

In de kerk van OLV Middelares kunnen we onder strikte regels vanaf zaterdag 20 juni om 17 u. de eucharistieviering volgen. Voor de vieringen in de Pinksterkerk is het nog even wachten.

Er is blijkbaar nog maar één onderwerp in ons leven tegenwoordig, namelijk het coronavirus.

Al wat we doen is onderworpen aan regels en afspraken om dat virus een halt toe te roepen.

De laatste maanden hebben we met z’n allen ons best gedaan met als resultaat dat de dramatische cijfers van enkele maanden geleden in de goede richting evolueren. Stilaan mogen terug bepaalde zaken, maar wat vroeger kon, kan en mag vaak nog niet. Vanaf midden juni zijn er terug vieringen in onze kerken mogelijk, maar ook nu weer onder strikte regels. Zo is er vanaf zaterdag 20 juni om 17.00 u. terug een eucharistieviering in de Middelareskerk, maar voor de viering op zondag om 11.00 u. in de Pinksterkerk is het nog even wachten.

In onze geloofsgemeenschap van Turnhout West gaan we de vieringen alleszins geleidelijk aan opstarten volgens de richtlijnen, wat betekent dat heel wat gewoontes uit het verleden niet zullen kunnen. En terecht, want ook nu staat de gezondheid van ieder van ons op de eerste plaats.

Maar de zaak is niet zo eenvoudig. Bekijken we even de situatie in de Pinksterkerk. De noodzakelijke maatregelen in verband met de heropening van de kerken brengen essentiële aspecten van de liturgie in het gedrang: de aanwezigheid van kinderen met hun speelse nevendienst, van jongeren en misdienaars met hun inbreng in de liturgie, van een koor dat sterk inzet op samenzang, het samenkomen rond het altaar voor het Onze Vader en de communie… Een viering zonder dat de pastoor de aanwezigen persoonlijk kan begroeten of afscheid nemen mist een zeer groot deel van zijn waarde. Normaal krijgt de viering altijd een verlengstuk, al dan niet met koffie, waar de verschillende werkgroepen graag gebruik van maken om informatie uit te wisselen.

Daarnaast hebben we de specifieke materiële problemen van de Pinksterkerk: banken verschuiven is geen optie, het onderhoud van de kerk volgens de gevraagde normen ligt niet vanzelfsprekend.

In de kerk van OLV Middelares beleeft men een totaal andere liturgie, waar vele van deze problemen zich niet stellen. Bovendien lijkt het daar vrij eenvoudig om vijftig à zestig plaatsen te voorzien, waarbij mensen verder uit elkaar zitten volgens de gestelde normen. Een gewone eucharistieviering met communie en solozang door een cantor is daar perfect mogelijk.

Daarom kunnen gelovigen vanaf zaterdag 20 juni terecht in de Middelareskerk voor de eucharistieviering om 17 uur.

Met de viering op zondag om 11 uur in de Pinksterkerk willen we nog even wachten.

Daar starten we, hoe dan ook, op zondag 5 juli! Hopelijk zijn de maatregelen dan dermate versoepeld dat we onze eigen manier van vieren in een belangrijke mate kunnen realiseren. Tijd brengt raad.

Er is maar één zekerheid. We moeten ervan uitgaan dat het oude nooit kan terugkeren.

Het coronavirus heeft alles doen versnellen. Op enkele maanden tijd zijn we precies vijf jaar in de tijd vooruit gegaan.

Het is nu aan ons om er naar de toekomst toe iets waardevols van te maken.

Bert Rosseels SJ, Dirk Godecharle, Jan Van Rompuy