Verenigingen en werkgroepen

Onze parochies kennen een lange traditie van verenigingen en werkgroepen.
We vinden het wezenlijk die traditie ook in de toekomst concreet te blijven gestalte geven.
Daarom hebben wij vanuit onze beide parochies de krachten gebundeld in een gezamenlijke werking.

We hebben binnen onze geloofskern goed werkende sociale organisaties zoals Femma, Okra en Ziekenzorg.
Zij hebben hun thuishaven in de lokalen van het Middelarescentrum (Gildenstraat 1).

Ook verschillende jeugdbewegingen hebben een concrete band met onze geloofskern.
Chiro Don Bosco en de gidsengroep Sint-Godelieve zijn beide gehuisvest in de Gildenstraat.
De scouts- en gidsengroep Sint-Michiel heeft haar lokalen en terreinen aan de Koningin Astridlaan. Deze scoutsgroep heeft een Akabe-afdeling (scouting voor jongeren met een beperking) die volledig geïntegreerd is in de groep.

Verder zijn er in onze parochies ook een aantal werkgroepen actief die voornamelijk instaan voor de opluistering van de liturgie (koren), de versiering en het onderhoud van de kerken, het opbouwen van de kerststal, …