Parochieteam

Onze geloofskern heeft een gezamenlijk parochieteam voor de twee parochies. Dit parochieteam bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren binnen de pastorale werking. Deze structuur garandeert dat elke sector haar inbreng heeft en zicht krijgt op het geheel, wat de samenhang van heel onze werking ten goede komt.

Leden

 • Pater Emmanuel Tomfiah, pastoor
 • Manon Ultee, moderator
 • Ward Dillen, secretaris
 • Peter De Backker
 • Liliane Eykens
 • Dirk Godecharle
 • Annemie Hannes
 • Martha Remeysen
 • René Sneyers
 • Patricia  Vandenhout
 • Jan Van Rompuy
 • Dirk Vermeiren