Uitvaart

Wanneer iemand een uitvaart wenst in het kader van een christelijke liturgie in een kerk, kan dit altijd.
Je kan hiervoor zelf met de pastoor contact opnemen of een afspraak maken via de begrafenisondernemer.
De begrafenisliturgie is ingebed in een gebedsdienst.
Deze dienst wordt steeds voorbereid met de familie in functie van de overledene.

 

Alle aanwezigen bij de uitvaartliturgie worden uitgenodigd op de eucharistie
– op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur in de Pinksterkerk
– op de eerste zaterdag van de maand om 17.00 uur in de Middelareskerk
In deze eucharistieviering krijgt de overledene bijzondere aandacht.

uitvaarliturgie schema

PE-afspraken uitvaarten