Uitvaart

Een uitvaart in het kader van een christelijke liturgie kan op elke weekdag in onze beide kerken. Je kan hiervoor zelf contact opnemen met een van onze uitvaartvoorgangers of een afspraak maken via de begrafenisondernemer.

De uitvaartliturgie in ons bisdom heeft de vorm van een gebedsdienst, die voorgegaan wordt door een daarvoor door de bisschop gemandateerde uitvaartvoorganger. Deze dienst wordt steeds voorbereid met de familie in functie van het leven en de eventuele wensen van de overledene.

Uitvaartvoorgangers in onze geloofskern Turnhout West zijn:
Jan Van Rompuy
gsm: 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be

Als de nabestaanden van de overledene om geloofsredenen uitdrukkelijk vragen om een uitvaartliturgie in het kader van een eucharistieviering, vragen de uitvaartvoorgangers of pater Emmanuel, onze pastoor, beschikbaar is om deze viering voor te gaan.

Alle aanwezigen bij de uitvaartliturgie worden ook uitgenodigd op de weekendviering van de eucharistie:
– op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur in de Pinksterkerk
– op de tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur in de Middelareskerk
In deze eucharistieviering krijgt de overledene bijzondere aandacht.

uitvaarliturgie schema