Vormsel

Sacrament van het volwassen worden

Bij elk van de grote momenten in het leven helpen godsdiensten je om erbij stil te staan en er aandacht aan te besteden.
Het vormsel tekent het moment waarop christelijke jongeren bij de volwassenen gaan horen.
De bedoeling is dat jongeren zich dan zelf als christenen kunnen engageren, terwijl ze dat bij het doopsel nog niet konden.
Het sacrament is een zalving met olie, die je sterk maakt om als echte christen te leven.

Vormsel in 2018

De kinderen die geboren zijn in 2006 komen in aanmerking voor het vormsel in 2018.
Je kan je kind inschrijven via het inschrijvingsformulier.
Datum vormsel 2018:
O.L.Vrouw Middelares en Pinksterkerk op zaterdag 12 mei 2018 om 11.00 uur in de Pinksterkerk.

Klik hier voor meer info en kalender
Voor foto’s klik hier

Verantwoordelijke:

Liliane Eykens
Stoktsedriesen 10
2300 Turnhout
tel.: 014 42 16 25
e-mail: liliane.eykens@gmail.com