Vormsel – foto’s

Op zondag 12 november kwamen de 33 vormelingen van de parochie OLV-Middelares en de Pinksterparochie voor de eerste keer samen in het Ontmoetingscentrum. Daar werden ze opgewacht door de catechisten. Na het kennismakingsspel oefenden ze het Petruslied in. Dit lied zal tijdens elk catechesemoment en elke eucharistieviering gezongen worden. Vervolgens werden de vormelingen ingedeeld in 2 werkgroepen en konden ze aan de workshops beginnen. In workshop 1 behandelden ze het liturgisch jaar. In een groepsgesprek met de catechisten dachten ze na over de kerkelijke feestdagen en hun betekenis. Op een tijdslijn moesten de vormelingen nadien deze feestdagen rangschikken. Ze weten nu dat het kerkelijk jaar begint met de advent – en niet op 1 januari – en eindigt met Christus Koning. In workshop 2 maakten ze kennis met de kerk. Tijdens de rondleiding vertelden de catechisten over de verschillende plaatsen in de kerk en hun functie: altaar, lezenaar, koor en orgel, doopfont, plaats waar de kruisjes voor de overleden gelovigen hangen, de oorkonde en de hoeksteen. De hoeksteen van het kerkgebouw doet aan Jezus denken. We zien Hem als de hoeksteen van ons, gelovigen: Hij is het immers op wie we allemaal kunnen steunen. Om 11 uur vierden de vormelingen samen met alle gelovigen eucharistie. Uit de reactie nadien – “Tof! Leuk! Aangenaam. Leerzaam.” – bleek dat deze eerste catechesezondag voor de vormelingen een boeiende belevenis was. Hopelijk wordt het voor iedereen een vruchtbaar catechesjaar.